MATKA RUOTSIIN VUONNA 1696

No Comments

Sienalainen aatelismies Alessandro Bichi (1664–1725) kuuluu merkittävimpiin Pohjolassa vierailleisiin italialaismatkailijoihin, jotka tarjosivat Ruotsista ja Suomesta omiin kokemuksiinsa perustuvan kuvan. Heidän tavoitteenaan oli hankkia totuudenmukaista tietoa seuduista, jotka edustivat toiseutta Euroopan rajojen sisällä. Poliittisten ja uskonnollisten olojen lisäksi heitä vetivät puoleensa Pohjolan harvinaislaatuisuus, sen kaukainen sijainti ja luonnon eksotiikka: valoisat kesäyöt ja keskiyön aurinko, talven kylmyys sekä ilmaston vaikutus luontoon ja ihmisiin.
Bichi kirjoitti kaksi vuotta kestäneestä Euroopan-matkastaan matkakertomuksen, jonka Ruotsia koskeva osa nyt julkaistaan. Vaikka Bichin reitti ei ulottunutkaan Suomeen asti, teksti sisältää huomattavan määrän mainintoja maamme oloista. Tekstissä viitataan myös lappalaisiin.
Bichin matkakertomukseen sisältyy matkustamisen tueksi laadittuja Hyödyllisiä neuvoja ja varoituksen sanoja meritse ja maitse tehtäviä pitkiä matkoja varten, jotka on liitetty myös tähän julkaisuun.
Bichin käsikirjoituksen Ruotsia koskeva osa, johon nyt julkaistava suomennos perustuu, ilmestyi FT Anu Raunion toimittamana italiankielisenä kriittisenä editiona vuonna 2015: Il Viaggio in Svezia (1696).
Matka Ruotsiin vuonna 1696 jatkaa Scripta Manent Oy -kustantamon matkakertomusten sarjaa (Matka pohjoiseen jonka teki ja kuvasi ravennalainen Francesco Negri, 2014; S. Sommier, Talvimatka Lappiin: kirjeitä sisareni lapsille, 2016).
Kirjan tiedot: Matka Ruotsiin vuonna 1696. Italiankielinen alkuteos: Il viaggio in Svezia (1696). Kirjoittaja: Alessandro Bichi.
ISBN: 978-952-67430-7-3.
Suomennos ja alaviitteet: Pauliina de Anna. Johdanto ja alviitteiden esityö: FT Anu Raunio.
Kannen kuva: Ruotsin kuninkaallisen kirjaston (Kungliga biblioteket) ystävällisellä luvalla:
Adam Perelle (1640-1695), Stockholmia Metropolis Regni Sueciæ, et Sedes Regia qua parte Occidentem spectat. Graverad 1669 enl. Erik Vennberg, teoksessa: Erik Dahlbergh, Suecia antiqua et hodierna.
Scripta Manent, Turku 2017
Painosalama Oy

Leave a Reply